Hợp tác

Thông báo v/v Chương trình học 01 năm tại Trường Đại học Kwansei Gakuin, Nhật Bản

Thứ hai - 26/02/2018 04:01
Thông báo v/v Chương trình học 01 năm tại Trường Đại học Kwansei Gakuin, Nhật Bản
Theo thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kwansei Gakuin, Nhật Bản, hàng năm hai trường sẽ có chương trình trao đổi sinh viên. 
, . : 60