Hợp tác

THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TẠI HÀN QUỐC

Thứ tư - 18/07/2018 22:02
Theo thỏa thuận trao đổi giảng viên giữa Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Kwangwoon, Hàn Quốc, Trường ĐH Kwangwoon mong muốn mời 01 giảng viên thỉnh giảng từ Trường ĐH Thương mại sang làm việc tại trường.
THÔNG BÁO THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN TẠI HÀN QUỐC
Theo thỏa thuận trao đổi giảng viên giữa Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH Kwangwoon, Hàn Quốc, Trường ĐH Kwangwoon mong muốn mời 01 giảng viên thỉnh giảng từ Trường ĐH Thương mại sang làm việc tại trường, điều kiện cụ thể như sau:
  • Là giảng viên cơ hữu của Trường ĐH Thương mại;
  • Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh hoặc Quản lý
  • Học vấn: Từ Thạc sĩ trở lên
  • Tiếng Anh: Giao tiếp tốt, có thể giảng dạy bằng tiếng Anh
  1. Thời gian làm việc tại Trường ĐH Kwangwoon dự kiến: từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019
  2. Công việc dự kiến: Giảng dạy 2 học phần hoặc giảng dạy 1 học phần và hướng dẫn sinh viên Việt Nam 3 tiếng một tuần.
  3. Thu nhập dự kiến: Lương: 2,000 USD/ tháng; Phí thuê nhà: 357 USD/ tháng
  4. Hồ sơ đăng ký: CV bằng tiếng Anh; bản sao chứng chỉ tiếng Anh; và bản sao các bằng cấp
  1. Hạn nhận hồ sơ:  28/07/2018
  2. Địa điểm đăng ký: Phòng Đối ngoại & Truyền thông (Đ/c Thu Hà)
Chi tiết xem tại thông báo đính kèm: Thông báo.
, . : 60