Hợp tác
Trường Đại học Thương mại tiếp và làm việc với ĐSQ Pháp

Trường Đại học Thương mại tiếp và làm việc với ĐSQ Pháp

  •   17/03/2021 11:28:49 PM
  •   Đã xem: 520

Sáng ngày 17/3/2021, tại Phòng Khánh tiết của Trường Đại học Thương mại, PGS,TS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các bộ phận Hợp tác quốc tế đã có buổi làm việc với ông Eric Molay, Tùy viên hợp tác khoa học và đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và lãnh đạo Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ

  •   23/02/2021 09:12:01 PM
  •   Đã xem: 435

Đại học Thương mại trao đổi và làm việc với CT ATIM Consulting

Đại học Thương mại trao đổi và làm việc với CT ATIM Consulting

  •   28/01/2021 03:42:38 AM
  •   Đã xem: 494

Sáng ngày 28/1/2021, Đại diện Trường Đại học Thương mại đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty ATIM Consulting.

, . : 60