Hợp tác Quốc tế

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên của Trường ĐH Kwansei Gakuin (Nhật Bản) và Trường ĐH Kangwoon (Hàn Quốc) năm học 2022-2023

Thứ tư - 16/02/2022 23:24
Thông báo chương trình trao đổi sinh viên của Trường ĐH Kwansei Gakuin (Nhật Bản) và Trường ĐH Kangwoon (Hàn Quốc) năm học 2022-2023
trao đổi sv
 
, . : 60