Hợp tác Quốc tế

Thông báo chương trình tài trợ VIBE trong khuôn khổ hợp tác giáo dục Việt Nam-Ireland

Thứ ba - 25/02/2020 03:23
Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam thông qua Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Ireland (VIBE) nhận hồ sơ ý tưởng dự án từ các trường đại học, cao đẳng nghề, viện nghiên cứu cho vòng tài trợ năm 2020.
VIBE là một sáng kiến của Đại sứ quán Ireland nhằm hỗ trợ tăng cường hợp tác giáo dục và nghiên cứu giữa Ireland và Việt Nam.
Các lĩnh vực ưu tiên tài trợ năm 2020:
  • Kinh tế nông nghiệp, An toàn Thực phẩm và Dinh dưỡng
  • Môi trường và hành động chống biến đổi khí hậu
Hạn nộp hồ sơ: 12:00 thứ Tư ngày 15/4/2020
Xem hướng dẫn chi tiết và mẫu hồ sơ tại: www.dfa.ie/irish-embassy/vietnam/news-and-events/

 
, . : 60