Hợp tác Quốc tế

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ

Thứ ba - 23/02/2021 21:12
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ
☑️Học bổng Chính phủ Australia (nhập học năm 2022) chính thức tiếp nhận hồ sơ xin học bổng từ ngày 01/02-30/4/2021. Các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship. Dự kiến kết quả sẽ được thông báo trong tháng 8/2021.

☑️Học bổng Chính phủ Australia (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Australia trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Australia.

☑️Các ứng viên nhận được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học của Australia do mình lựa chọn, thuộc nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đẳng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu, đổi mới và y tế. Và đây là các suất học bổng dành cho chương trình học toàn thời gian.

☑️Ứng viên nhận được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần nào dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương.

👉Thông tin chi tiết về học bổng xem thêm tại: http://australiaawardsvietnam.org/
, . : 60