Hợp tác Quốc tế

Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc

Thứ năm - 25/04/2019 22:35
Theo thỏa thuận trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Thương mại và Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc. Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge sẽ dành các suất học bổng cho sinh viên Trường Đại học Thương mại vào kỳ mùa thu 2019.
Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc
Trường Kinh doanh Quốc tế Solbridge, Hàn Quốc

Thông tin chi tiết xem Tại đây
, . : 60