Hợp tác Quốc tế

AUF - Dự án hỗ trợ đẩy lùi đại dịch Covid 19

Thứ ba - 14/04/2020 00:18
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp gây ra những hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia, Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) đã đưa ra một chương trình hỗ trợ những ý tưởng, sáng kiến của giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên các trường đại học thành viên của AUF nhằm đem lại giải pháp hữu ích giúp cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng và là một trường đại học luôn phát huy sức sáng tạo của người dạy và học, Trường Đại học Thương mại kêu gọi các giảng viên và sinh viên hãy tham gia dự án có ý nghĩa này. Nội dung cụ thể như sau:
AUF - Dự án hỗ trợ đẩy lùi đại dịch Covid 19
1. Kinh phí:

AUF dành ngân sách đặc biệt lên tới 500.000 € cho chương trình hỗ trợ này. Các dự án được chọn sẽ chia thành 2 loại:

❌ Dự án loại A (các dự án có hiệu quả về mặt công nghệ, kinh tế, xã hội trong ngắn hạn):
Mức A1: được hỗ trợ dưới 10.000 €
Mức A2 : được hỗ trợ từ 10.000 euro đến 20.000 €

❌ Dự án loại B (dự án có tính sáng tạo, với quy mô liên khu vực hoặc quốc tế): được hỗ trợ mức tối đa 50.000 €

2. Mục tiêu và nội dung:

Nhằm đẩy lùi đại dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới, AUF đã triển khai dự án để nhằm hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng đổi mới và mang tính đột phá của các giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên. Những sáng kiến này sẽ là các giải pháp có tác động về mặt công nghệ, kinh tế, xã hội trong ngắn hạn để hỗ trợ hệ thống y tế và cộng đồng giải quyết những khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hiện nay.

Những người tham gia dự án có thể lên ý tưởng để xây dựng một công cụ hỗ trợ hoặc đưa ra một sản phẩm nào đó. Ví dụ như: sản xuất các thiết bị cần thiết phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ hay phòng ngừa rủi ro ý tế (khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn, máy thở, bộ xét nghiệm, v.v), những sáng kiến về hành động vì sức khỏe cộng đồng, phát triển các phần mềm ứng dụng, phát triển các công cụ hỗ trợ việc ra quyết định, truyền thông và tuyên truyền để phòng ngừa rủi ro y tế, hỗ trợ những người dễ bị tổn thương và người bị cách ly, dự báo các tác động tâm lý hoặc kinh tế - xã hội gây ra bởi COVID-19, các giải pháp phòng chống bạo lực trẻ em và phụ nữ trong giai đoạn cách ly,…

3. Đối tượng tham gia dự án:

Giảng viên, nhà nghiên cứu hoặc sinh viên của ĐH Thương mại là những người có sáng kiến, ý tưởng đột phá giúp đẩy lùi dịch COVID-19. Dự án có thể được tiến hành theo nhóm gồm nhiều thành viên và hợp tác với doanh nghiệp, tổ chức.

4. Hình thức thực hiện dự án:

Ứng viên trình bày nội dung dự án theo mẫu (tải tại đây) và gửi về Phòng Đối ngoại & Truyền thông, Trường Đại học Thương mại theo địa chỉ email: thainv@tmu.edu.vn


5. Ngôn ngữ:

Ứng viên có thể trình bày nội dung dự án bằng tiếng Việt. Sau khi hồ sơ được Trường ĐH Thương mại tuyển chọn, Phòng Đối ngoại & Truyền thông sẽ tiến hành dịch hồ sơ sang tiếng Pháp và gửi lên AUF.

6. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Vòng sơ loại cấp trường: 28/4/2020
- Vòng loại của AUF: 3/5/2020

7. Thông tin liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ người điều phối dự án - PGS.TS. Nguyễn Viết Thái, Trưởng Phòng ĐN&TT
ĐT: 0984908899
Email: thainv@tmu.edu.vn hoặc truy cập đường link của AUF: https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/
, . : 60