Hợp tác Quốc tế
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ

HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA - HỆ THẠC SĨ

  •   23/02/2021 09:12:01 PM
  •   Đã xem: 246

Đại học Thương mại trao đổi và làm việc với CT ATIM Consulting

Đại học Thương mại trao đổi và làm việc với CT ATIM Consulting

  •   28/01/2021 03:42:38 AM
  •   Đã xem: 319

Sáng ngày 28/1/2021, Đại diện Trường Đại học Thương mại đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty ATIM Consulting.

AUF - Dự án hỗ trợ đẩy lùi đại dịch Covid 19

AUF - Dự án hỗ trợ đẩy lùi đại dịch Covid 19

  •   14/04/2020 12:18:19 AM
  •   Đã xem: 713

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp gây ra những hậu quả nặng nề cho nhiều quốc gia, Tổ chức đại học Pháp ngữ (AUF) đã đưa ra một chương trình hỗ trợ những ý tưởng, sáng kiến của giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên các trường đại học thành viên của AUF nhằm đem lại giải pháp hữu ích giúp cộng đồng đẩy lùi đại dịch COVID-19. Là một thành viên có trách nhiệm với cộng đồng và là một trường đại học luôn phát huy sức sáng tạo của người dạy và học, Trường Đại học Thương mại kêu gọi các giảng viên và sinh viên hãy tham gia dự án có ý nghĩa này. Nội dung cụ thể như sau:

, . : 60