Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư mời viết bài tham luận hội thảo khoa học thường niên năm 2017 "Phát triển kinh tế vùng tây nguyên: tiềm năng và những vấn đề"

Thứ sáu - 11/08/2017 03:08
Được sự đồng ý của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin và kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay; đặc biệt tập trung phân tích đánh giá các tiềm năng, những vấn đề nảy sinh, cũng như các bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế Tây Nguyên thời kỳ đổi mới; từ đó đề xuất giải pháp cơ bản góp phần giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tới phát triển kinh tế ở Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững gắn với những yếu tố đặc thù của vùng. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên:Tiềm năng và những vấn đề"
Thông tin chi tiết xem tại: 
Thư mời viết bài
, . : 60