Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế tại Hàn Quốc chủ đề: “Chủ nghĩa bảo hộ và chính sách thương mại của các cường quốc trong khu vực Châu Á"

Thứ hai - 10/07/2017 04:48
Trường Đại học Thương mại và Hiệp hội Nghiên cứu Thương mại Hàn Quốc thông báo Thư mời Hội thảo Quốc tế với chủ đề: “Chủ nghĩa bảo hộ và chính sách thương mại của các cường quốc trong khu vực Châu Á” dự kiến tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào tháng 10 năm 2017
Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế tại Hàn Quốc chủ đề: “Chủ nghĩa bảo hộ và chính sách thương mại của các cường quốc trong khu vực Châu Á" (Bản Tiếng Việt - Tiếng Anh): Chi tiết xem tại đây
, . : 60