Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"

Thứ năm - 10/08/2017 05:19
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: " Thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hài hòa trong các khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam"
Thông tin chi tiết xem tại : Thư mời viết bài
, . : 60