Hội thảo - Thông tin Khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”

Thứ hai - 07/08/2017 22:55
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội thảo COMB 2017 với chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”.
 Từ khóa: COMB 201
, . : 60