Hội thảo - Thông tin Khoa học

Hội thảo quốc tế Đà nẵng Tháng 7/2016 “Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”.

Thứ hai - 10/07/2017 23:52
Ngày 23/7/2016 tại Trường Cao đẳng Thương mại, TP Đà nẵng, Trường Đại học Thương mại phối hợp với trường Cao đẳng Thương mại và Trường Đại học Nam Hoa (Đài Loan) tổ chức thành công Hội thảo “Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”.
Hội thảo quốc tế Đà nẵng Tháng 7/2016 “Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ”.
 

Hội thảo có sự tham gia của trên 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực duyên hải miền trung như đại diện Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở ngoại vụ TP Đà Nẵng; các nhà khoa học của các trường đại học và cao đẳng trong và ngoài nước như ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Huế, ĐH Kinh tế - ĐH Đà nẵng, ĐH Nha Trang,CĐ Công  nghệ Đà nẵng… các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí. Ngoài ra, Hội thảo còn đón tiếp đại biểu nước ngoài là các Giáo sư, nhà nghiên cứu  đến từ các trường Đại học như Đại học Nam hoa, Đài Loan; trường Đại học Khoa học và Ứng dụng IMC Krems, CH Áo…

 

 

Báo cáo đề dẫn của GS.TS. Đinh Văn Sơn nêu rõ vùng duyên hải Nam Trung bộ là vùng có rất nhiều lợi thế để phát triển du lịch như cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều di tích lịch sử có giá trị văn hoá nghệ thuật, các sản vật phục vụ văn hoá ẩm thực phong phú. Với những lợi thế đó, trong những năm qua từng tỉnh trong khu vực đã có nhiều chính sách, giải pháp phát triển du lịch và bước đầu đã đạt được những thành quả quan trọng. Sự phát triển du lịch đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và làm thay đổi diện mạo của nhiều tỉnh trong Vùng, tạo nên nhiều công ăn việc làm, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo; củng cố quốc phòng, an ninh vùng biển và hải đảo. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh du lịch của Vùng chưa thực sự phát triển ổn định, bềnvững.

 

 

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích thực trạng phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thông qua kinh nghiệm từ các bài học quốc tế, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững như đề xuất các biện pháp và chính sách về mặt cơ chế, tài chính, con người…nhằm tăng cường hoạt động quản lý của Nhà nước; Các tham luận cũng đề xuất một số giải pháp cho các địa phương, doanh nghiệp nhằm xây dựng các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường mức độ tham gia và chia sẻ lợi ích cho cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch bền vững.

 

Tại Hội thảo đã có 8 báo cáo tham luận được lựa chọn từ hơn 90 bài viết gửi tới tham gia Hội thảo với hai chủ đề chính:

  • Những kinh nghiệm quốc tế về phát triển du lịch bền vững và thực trạng quản lý phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

  • Những vấn đề về kinh doanh du lịch theo hướng bền vững, chính sách và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

 

Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch bền vững khu vực duyên hải Nam Trung Bộ” đã thành công theo hướng tiếp cận, theo các quan điểm, mục tiêu và các nội dung mà Ban tổ chức hội thảo đã hoạch định. Hi vọng kết quả của Hội thảo sẽ có giá trị tham khảo cao và hữu ích cho các cơ quan hoạch định chính sách của Trung ương và địa phương, cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp trong việc phát triển bền vững ngành du lịch của Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

 

 

 

Nguồn tin: Kỷ yếu Hội thảo

, . : 60