Hội thảo - Thông tin Khoa học

Hội thảo khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”

Chủ nhật - 27/09/2020 21:33
Ngày 25/09/2020, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Đại học Sofia (Bulgary) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại” tại Trường Đại học Thương mại.
Hội thảo khoa học quốc tế: “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại”
Hội thảo bao gồm phiên toàn thể được tổ chức tại Phòng Hội thảo Nhà F và các phiên thảo luận tại phòng hội thảo số 1 nhà F và phòng họp số 1 nhà I, Trường Đại học Thương mại với sự góp mặt của các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu cùng các đơn vị truyền thông.
 
1A6A91981
 
1A6A92281
 
 
Hội thảo đã nghe Báo cáo đề dẫn và 8 báo cáo tham luận trực tiếp tại 2 phiên và các ý kiến phản biện, trao đổi trực tiếp của các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách. Các báo cáo đều thể hiện sự đa dạng về đề tài nghiên cứu, phương pháp tiếp cận có nhiều điểm mới và đều thể hiện được đam mê, tinh thần học hỏi và nghiên cứu của các báo cáo viên.
 
1A6A92391
 
1A6A92461
1A6A92571
 
 
Hội thảo đã tập trung bổ sung, làm rõ 02 nội dung cơ bản:
Một là, đã tổng hợp và hệ thống những vấn đề lý luận mang tính nguyên lý của bảo hộ thương mại từ quan điểm tiếp cận, mục tiêu, tác động đến các công cụ bảo hộ như thuế quan, vệ sinh dịch tễ, biện pháp kỹ thuật, chống bán phá giá, chống trợ cấp,…
Hai là, đã đánh giá sâu về bản chất của các “FTA thế hệ mới” bao gồm các nội dung vốn được coi là “phi thương mại” như: lao động, môi trường, cam kết phát triển bền vững và quản trị tốt,… bao trùm các lĩnh vực như đầu tư, cạnh tranh, mua sắm công, thương mại điện tử, khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển.
 
DSC06377
 
DSC06378
 
DSC06381
 
DSC06391
 
DSC06397
 
DSC06407
 
DSC06412
 
DSC06418
 
DSC06426

Hội thảo với chủ đề “Phát triển kinh tế và thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại” thành công tốt đẹp thực sự có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn - là một diễn đàn khoa học để các nhà quản lý kinh tế, nhà hoạch định chính sách, các doanh nhân, nhà nghiên cứu, giảng viên các trường đại học trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về tác động của bảo hộ thương mại đến tổ chức, điều hành trong quản lý kinh tế vĩ mô cũng như quản trị của các tổ chức, các doanh nghiệp với mục tiêu phát triển bền vững kinh tế và thương mại Việt Nam.
 
1A6A92651
 

Nguồn tin: Kỷ yếu Hội thảo

, . : 60