Hội thảo - Thông tin Khoa học
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế:"Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế:"Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

  •   28/09/2022 06:00:00 AM
  •   Đã xem: 285

Trường Đại học Thương mại , Học viện Viettel và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems (Cộng hòa Áo) đồng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế:"Chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 tại Trường Đại học Thương mại.

HTKHQG “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi & phát triển kinh tế”

HTKHQG “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi & phát triển kinh tế”

  •   16/06/2022 04:37:50 AM
  •   Đã xem: 344

Sáng ngày 16/06/2022, bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường H3 và hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Chiến lược và chính sách tài chính – Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế”.

, . : 60