Hội thảo - Thông tin Khoa học
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc tế Quản trị và Kinh doanh COMB 2021

  •   02/07/2021 05:26:56 AM
  •   Đã xem: 128

Trường Đại học Thương mại là đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh năm 2021 (COMB 2021) với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Heriot-Watt (UK), Trường Đại học Liège (Bỉ), Trường Đại học Mahasarakham (Thái Lan) tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh…và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Logo DHTM 3

Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học Quốc gia:" Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số"

  •   27/05/2021 05:06:33 AM
  •   Đã xem: 160

Trường Đại học Thương mại phối hợp đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia:" Quản trị kinh doanh trong nền kinh tế số" .Hội thảo dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021. Trường Đại học Thương mại trân trọng thông báo và mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ của quý cơ quan đăng ký tham dự và gửi bài để Hội thảo thành công tốt đẹp.

, . : 60