Hội thảo - Thông tin Khoa học
Thông cáo báo chí Hội thảo Quốc tế "FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI"

Thông cáo báo chí Hội thảo Quốc tế "FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI"

  •   04/10/2021 12:11:35 AM
  •   Đã xem: 135

Ngày 08/10/2021, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Thương mại và Ban quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề “FDI TOÀN CẦU VÀ ỨNG BIẾN CỦA DOANH NGHIỆP FDI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI” (Global FDI and responses of FDI enterprises in Viet Nam in the new context). Hội thảo được tài trợ bởi Quỹ Friedrich Naumann Stiftung Für Die Freiheit (FNF). 

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG: ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

  •   28/09/2021 05:47:29 AM
  •   Đã xem: 184

Sáng ngày 24/09/2021, bằng hình thức trực tiếp tại Phòng họp 2 nhà I trường Đại học Thương mại kết hợp trực tuyến tại Trans, Hội thảo đã được tổ chức thành công tốt đẹp. 

, . : 60