Hội thảo - Thông tin Khoa học
Logo DHTM 3

Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022" (ICYREB 2022)  

  •   19/05/2022 10:35:24 PM
  •   Đã xem: 16

Trường Đại học Thương mại phối hợp với 9 trường Đại học, Học viện đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc tế thường niên "Các nhà khoa học trẻ của các trường khối Kinh tế & Kinh doanh 2022" (ICYREB 2022).

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2021: “Phát triển kinh tế trong đại dịch COVID-19”

Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2021: “Phát triển kinh tế trong đại dịch COVID-19”

  •   18/05/2022 05:44:13 AM
  •   Đã xem: 56

8h00 ngày 18/5/2022, tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức thành công Hội thảo công bố Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2021 chủ đề “Phát triển kinh tế trong đại dịch COVID-19”. Đây là Báo cáo lần thứ 4 được công bố và nằm trong chuỗi báo cáo được xuất bản hàng năm nhằm tổng kết các vấn đề kinh tế và thương mại lớn một năm qua, nhấn mạnh vào những vấn đề nổi bật trong năm, đồng thời đề xuất các chính sách liên quan.

Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới”

  •   13/05/2022 05:09:25 AM
  •   Đã xem: 115

Vào sáng ngày 12/05/2022 tại Trường Đại học Thương mại đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Quản trị nhân lực khu vực công ở Việt Nam trong bối cảnh mới” do Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Dự báo & Phát triển nguồn nhân lực - Đại học Quốc gia Hà Nội đồng tổ chức.

Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề: “Chuyển đổi số trong marketing và kinh doanh hiện đại”

Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề: “Chuyển đổi số trong marketing và kinh doanh hiện đại”

  •   21/04/2022 05:23:41 AM
  •   Đã xem: 128

Vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2022, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học Quốc gia chủ đề: “Chuyển đổi số trong marketing và kinh doanh hiện đại” theo hình thức trực tiếp tại Hội trường H3, Trường Đại học Thương mại và trực tuyến qua nền tảng Zoom.

, . : 60