Hoạt động khoa học

[TMU ON AIR] Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019

Thứ bảy - 06/06/2020 21:53
1A6A54431
1A6A54431
[TMU ON AIR] Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019: “Từ chiến tranh Thương mại đến cuộc chiến tiền tệ” do Trường Đại học Thương mại thực hiện đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị truyền thông:
Báo Công thương: Quy mô xuất khẩu của Việt Nam đứng thứ 22 trên thế giới
Xem thêm: https://bit.ly/376SlIz

Báo Tiền phong: ĐH Thương mại công bố báo cáo thường niên: Kịch bản nào cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam?
Xem thêm: https://bit.ly/3eW2TN6

Báo Dân trí: “Từ chiến tranh thương mại đến cuộc chiến tiền tệ”
Xem thêm: https://bit.ly/378bdqh
Ngoài ra, Báo cáo thường niên Kinh tế và Thương mại Việt Nam 2019 “Từ chiến tranh thương mại đến cuộc chiến tiền tệ” cũng nhận được sự quan tâm của các đơn vị truyền hình:

Bản tin tối VTC1: https://bit.ly/375daUB
Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab: https://bit.ly/3gX55pv
, . : 60