Hoạt động khoa học

Thông báo số 916 về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học các cấp năm học 2021 - 2022

Thứ tư - 25/08/2021 00:12
Thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2021 - 2022, Nhà trường có thông báo số 916/TB-ĐHTM ngày 25 tháng 8 năm 2021 về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học các cấp năm học 2021 - 2022. Đề nghị các đơn vị thông báo và phổ biến kế hoạch để cán bộ giảng viên chủ động tham gia viết bài theo lĩnh vực chuyên môn.
Thông báo số 916  :Tải tại đây
, . : 60