Hoạt động khoa học

Thông báo số 52 về việc tuyển chọn đề tài NCKH cấp trường 2020-2021

Thứ năm - 06/02/2020 22:50
Nhà trường đã ra thông báo số 52 vv tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021. Đề nghị các Khoa quản lý chuyên ngành và các trưởng bộ môn trực thuộc trường triển khai theo thông báo
Logo DHTM 3
Logo DHTM 3
Thông báo số 52 vv tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2020-2021. 
TB Số 52 Tuyển chọn ĐT NCKH
, . : 60