Hoạt động khoa học

Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA)

Chủ nhật - 12/05/2019 21:00
Trong hai ngày 11 và 12/5 đoàn đại biểu Trường Đại học Thương mại do GS,TS Đinh Văn Sơn (Hiệu trưởng), PGS,TS Nguyễn Hoàng Việt (Trưởng phòng QLKH) và Đào Thị Thu Hải (Phó trưởng phòng KH&ĐBCL) đã tham dự khóa tập huấn xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo tiêu chuẩn của Mạng lưới đại học khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) tại Trường ĐH Đà Nẵng.

Khóa tập huấn có hơn 100 lãnh đạo, cán bộ, giảng viên đến từ 33 trường đại học, học viện, trường cao đẳng trong cả nước tham dự.

Chuyên gia tư vấn về phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT

Khóa tập huấn có mục đích giúp các cơ sở GD đại học có sự chuẩn bị tốt cho công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng CTĐT theo quy chuẩn của Bộ GD&ĐT và tiêu chuẩn AUN-QA - tiêu chuẩn của Mạng lưới đại học khu vực Đông Nam Á. Nội dung chính của khóa tập huấn bao gồm: Hướng dẫn các quy trình xây dựng CTĐT; Hướng dẫn cách viết chuẩn đầu ra của CTĐT và chuẩn đầu ra của học phần.
Các chuyên gia sẽ trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành các phần việc, kỹ năng như: Lấy ý kiến các bên liên quan; viết bản đặc tả CTĐT, cấu trúc chương trình dạy học và thực hành viết đề cương chi tiết học phần; xây dựng các bài kiểm tra đánh giá nhằm đáp ứng các chuẩn đầu ra học phần; đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra học phần của người học; Kỹ thuật đánh giá mức độ đạt chuẩn đầu ra của CTĐT và vấn đề cải tiến liên tục.

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các trường đại học, học viện tham dự khoá tập huấn

, . : 60