Hoạt động khoa học

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Thứ năm - 26/10/2017 05:15
Nhóm nghiên cứu là một trong những hình thức tổ chức cơ bản nhất của hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là mô hình đã có từ khá lâu trong các trường đại học trên thế giới và phát triển ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, các nhóm nghiên cứu đóng vai trò là xương sống trong hoạt động nghiên cứu khoa học của các trường, thông qua nhóm nghiên cứu mà gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu với hoạt động đào tạo và chuyển giao tri thức, công nghệ.
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh được xác định vừa là phương thức vừa là mục tiêu để Trường Đại học Thương mại phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, vừa nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường trong xếp hạng đại học quốc gia và quốc tế. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 26/10/2017, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập các nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Thương mại.
 

MG 8343
PGS.TS Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng phòng Khoa học đọc quyết đinh thành lập các nhóm nghiên cứu phương pháp khoa học​​​​​​

Đến dự buỗi lễ có GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu Trưởng và các đồng chí trong Ban giám hiệu; PGS.TS Đỗ Minh Thành - Bí thư Đảng Ủy và PGS.TS Bùi Xuân Nhàn - Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trong trường.

MG 8340

Phát biểu tại buỗi lễ, GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu Trưởng Nhà trường khẳng định: xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh là nền tảng để phát triển tiềm lực khoa học của Trường Đại học Thương mại. Đây là hướng đi đúng, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng trọng dụng nhà khoa học, tăng tính tự chủ cao cho các nhóm nghiên cứu, … Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu phát triển, nhà trường sẽ có chính sách cụ thể để xây dựng môi trường khoa học thuận lợi, hỗ trợ các nguồn lực cần thiết để các nhóm hoạt động hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở đó, 13 nhóm nghiên cứu của Trường đã cam kết triển khai 9 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tỉnh/thành phố; 8 sách tham khảo và chuyên khảo và đặc biệt là sẽ công bố 14 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành thuộc danh mục ISI /SCOPUS. Với những sản phẩm khoa học có chất lượng này, Trường Đại học Thương mại sẽ tiếp tục nâng cao vị thế trên bảng xếp hạng các trường đại học về lĩnh vực khoa học công nghệ.

MG 8352
GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu ý kiến tại buổi lễ.
, . : 60