Hoạt động khoa học

Thư mời tham luận Hội thảo quốc tế: “ Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: chuyển đổi quan hệ lao động công nghiệp và khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”.

Thứ sáu - 05/04/2019 02:02
Trường Đại học Luật TP. HCM và Viện KHXH vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo quốc tế: “ Thách thức toàn cầu và ứng phó của địa phương: chuyển đổi quan hệ lao động công nghiệp và khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”.
, . : 60