Hoạt động khoa học

HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ

Thứ sáu - 06/01/2017 04:51
Nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm học 2016 - 2017, 8h30 sáng 06/01/2017 tại phòng họp số 2 nhà I trường Đại học Thương mại, khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Các FTA thế hệ mới – Cơ hội và thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam”.
HỘI THẢO KHOA HỌC KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
Với chủ để mang tính thời sự tập trung vào những vấn đề đang thu hút nhiều sự quan tâm của xã hội, hội thảo đã nhận được nhiều bài viết có chất lượng cao của các nhà nghiên cứu gửi về tham dự. Trong đó, 05 bài viết nổi bật với những kết quả nghiên cứu và thông tin cập nhật đã được các diễn giả trình bày và thảo luận chuyên sâu trong phiên hội thảo sáng nay.
Hội thảo khoa học do Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế - Trường Đại học Thương Mại tổ chức đã thành công tốt đẹp. Các kết quả nghiên cứu trong Hội thảo này sẽ đóng góp hiệu quả cho công tác nghiên cứu và giảng dạy các chuyên ngành đào tạo của Khoa và Nhà trường trong thời gian tới.
PGS.TS Doãn Kế Bôn - Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế phát biểu đề dẫn Hội thảo.
PGS.TS Doãn Kế Bôn - Trưởng khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế phát biểu đề dẫn Hội thảo.
NCS Nguyễn Minh Phương trình bày tham luận 'Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU'

NCS Nguyễn Minh Phương trình bày tham luận "Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU"
ThS. Mai Thanh Huyền trình bày tham luận 'Đề xuất giải pháp về pháp luật Hải quan và tạo thuận lợi thương mại của Việt Nam phù hợp với hiệp định EVFTA'

ThS. Mai Thanh Huyền trình bày tham luận "Đề xuất giải pháp về pháp luật Hải quan và tạo thuận lợi thương mại của Việt Nam phù hợp với hiệp định EVFTA"
ThS. Nguyễn Nguyệt Nga trình bày tham luận 'Issues on Sustainable Development and Trade in the EVFTA'

ThS. Nguyễn Nguyệt Nga trình bày tham luận "Issues on Sustainable Development and Trade in the EVFTA"
TS. Nguyễn Bích Thủy trình bày tham luận 'RCEP in the Scenario of TPP without US: Benefit of Vietnam'.
TS. Nguyễn Bích Thủy trình bày tham luận "RCEP in the Scenario of TPP without US: Benefit of Vietnam".
ThS. Vũ Anh Tuấn trình bày tham luận 'Opportunities and Challenges of Vietnam Shipping Industry towards ASEAN Economic Community'
ThS. Vũ Anh Tuấn trình bày tham luận "Opportunities and Challenges of Vietnam Shipping Industry towards ASEAN Economic Community"
, . : 60