Hoạt động khoa học

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “ Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận” của Học viện Hành chính quốc gia

Thứ tư - 12/10/2016 13:00
Thư mời viết bài Hội thảo Khoa học: Học viện hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “ Quản lý nhà nước về biển và hải đảo: vấn đề và cách tiếp cận”, dự kiến tổ chức vào ngày 02/12/2016. Thông tin chi tiết của Hội thảo xem tại file đính kèm.
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60