Hoạt động khoa học
Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2017 trở đi

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2017 trở đi

  •   21/06/2022 04:14:29 AM
  •   Đã xem: 84

Bảng theo dõi, cập nhật tình hình thực hiện các ĐT KH&CN cấp Bộ GD&ĐT từ 2017 trở đi

HTKHQG “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi & phát triển kinh tế”

HTKHQG “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi & phát triển kinh tế”

  •   16/06/2022 04:37:50 AM
  •   Đã xem: 241

Sáng ngày 16/06/2022, bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường H3 và hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom, Trường Đại học Thương mại phối hợp với Viện Chiến lược và chính sách tài chính – Bộ Tài chính đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia chủ đề “Tái định hình thị trường tài chính cho phục hồi và phát triển kinh tế”.

Logo DHTM 3

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường được duyệt năm học 2022 - 2023

  •   08/06/2022 10:09:03 PM
  •   Đã xem: 224

Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề xuất đề tài NCKH cấp Trường năm học 2022-2023 đã họp và xác định danh mục đề tài được duyệt để xây dựng thuyết minh đề tài theo Thông báo số 389/TB-ĐHTM, Hà Nội ngày 29 tháng 3 năm 2022.

Quyết định số 910/QĐ-ĐHTM ngày 06/6/2022 về việc công nhận sáng kiến của viên chức, người lao động Trường Đại học Thương mại năm học 2021-2022

Quyết định số 910/QĐ-ĐHTM ngày 06/6/2022 về việc công nhận sáng kiến của viên chức, người lao động Trường Đại học Thương mại năm học 2021-2022

  •   06/06/2022 10:52:43 PM
  •   Đã xem: 142

Quyết định số 910/QĐ-ĐHTM ngày 06/6/2022 về việc công nhận sáng kiến của viên chức, người lao động Trường Đại học Thương mại năm học 2021-2022

, . : 60