Hoạt động khoa học
Quyết định số 609/QĐ-ĐHTM ngày 31/8/2017 v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong trường ĐH Thương mại

Quyết định số 609/QĐ-ĐHTM ngày 31/8/2017 v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong trường ĐH Thương mại

  •   10/12/2021 08:35:29 PM
  •   Đã xem: 36

Quyết định số 609/QĐ-ĐHTM ngày 31/8/2017 v/v Ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong trường ĐH Thương mại

Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động trường ĐH Thương mại từ năm 2017 đến nay

Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động trường ĐH Thương mại từ năm 2017 đến nay

  •   10/12/2021 08:22:23 PM
  •   Đã xem: 37

Quyết định công nhận sáng kiến của cán bộ, giảng viên, người lao động trường ĐH Thương mại từ năm 2017 đến nay

COMB2021 Background

Hội thảo Quốc tế khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2021 (Internation Confernce on Management Business-COMB 2021)

  •   29/11/2021 01:40:31 AM
  •   Đã xem: 94

Ngày 26/11, Trường Đại học (ĐH) Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế khoa học quốc tế về Quản trị và Kinh doanh 2021 (Internation Confernce on Management Business-COMB 2021).Trường Đại học Thương mại là đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo. Hội thảo COMB 2021 quy tụ gần 100 nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, quốc tế (Vương quốc Anh, Vương quốc Bỉ, Thái Lan…).

QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

  •   12/11/2021 02:10:34 AM
  •   Đã xem: 52

QĐ số 1721/QĐ-ĐHTM ngày 11 tháng 11 năm 2021 v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động đăng ký, xét duyệt và công nhận sáng kiến trong Trường ĐHTM

, . : 60