Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 06/09/2017 02:37
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 3 kỳ 2 năm học 2016 - 2017
, . : 60