Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thứ năm - 04/07/2019 04:41
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 2 kỳ 2 năm học 2018 - 2019
, . : 60