Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ I năm học 2019 - 2020

Thứ sáu - 10/01/2020 03:27
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ I năm học 2019 - 2020
ket qua 01 (1)l
ket qua 01 (1)l
 Từ khóa: phuc tra, phuctra
, . : 60