Hoạt động Khảo thí

Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2016 - 2017

Thứ tư - 12/07/2017 23:35
Thông báo kết quả xem xét lại bài thi hết học phần lần 1 kỳ 2 năm học 2016 - 2017
, . : 60