Hoạt động Khảo thí

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Chủ nhật - 23/10/2016 13:00
Thực hiện Công văn số 4806/BGDĐT-GDĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (ngày 28 tháng 09 năm 2016) về việc báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp, đề nghị các đơn vị trực thuộc Trường triển khai thực hiện việc khảo sát và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp...(xem file đính kèm)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60