Hoạt động Khảo thí

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 1 (Kỳ 1 năm học 2016 - 2017)

Chủ nhật - 23/10/2016 13:00
Kết quả xem xét lại bài thi học phần học lần 1 (Kỳ 1 năm học 2016 - 2017)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60