Hoạt động Khảo thí

Kết quả xem xét lại bài thi học phần học (Kỳ 2 năm học 2015 - 2016)

Thứ hai - 05/09/2016 13:00
Kết quả xem xét lại bài thi học phần học (Kỳ 2 năm học 2015 - 2016)
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tmu.edu.vn/ là vi phạm bản quyền
, . : 60