Đào tạo Liên thông - Bằng 2 - Vừa học vừa làm

THÔNG BÁO NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỢT TUYỂN SINH THÁNG 10/2021

Thứ sáu - 05/11/2021 00:01
Thông báo nhập học và mẫu phiếu kê khai thông tin sinh viên hệ vừa làm vừa học đợt tuyển sinh tháng 10/2021

Nguồn tin: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

, . : 60