Đào tạo Chính quy

Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2021 chương trình chất lượng cao

Thứ ba - 14/09/2021 23:32
(Đối với thí sinh đã trúng tuyển và nhập học đại học chính quy năm 2021)
Thông báo xét tuyển đại học chính quy năm 2021 chương trình chất lượng cao
Xem chi tiết thông báo tại đây 
, . : 60