Đào tạo Chính quy

Quyết định số 1353 /QĐ – ĐHTM-HĐTS v/v Điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Thứ sáu - 17/09/2021 05:59
Quyết định số 1353 /QĐ – ĐHTM-HĐTS v/v Điều chỉnh Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021

Xem chi tiết quyết định Điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu xét tuyển trình độ đại học, hình thức đào tạo vừa làm vừa học tại đây

, . : 60