Đào tạo Chính quy

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021

Thứ năm - 22/04/2021 02:59
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2021
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên trường, sứ mạng, địa chỉ trụ sở và địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường
TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
MÃ TRƯỜNG: TMA
Trường Đại học Thương mại (viết tắt: ĐHTM; tên tiếng Anh: Thuongmai University, tên viết tắt: TMU) là trường đại học công lập, trực thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được công nhận đạt Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ; hoạt động theo cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của các đối tượng chính sách, đối tượng thuộc hộ nghèo.
Giá trị cốt lõi: TRUYỀN THỐNG, TRÁCH NHIỆM VÀ SÁNG TẠO
Sứ mạng của Trường: Trường Đại học Thương mại là trường đại học công lập, tự chủ, đa ngành; có thế mạnh và uy tín cao trong đào tạo đại học, sau đại học; nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại hiện đại đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Trường Đại học Thương mại có trụ sở chính tại số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và Cơ sở Hà Nam, tại đường Lý Thường Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Tổng diện tích: 83.708m2.
Địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Trường: www.tmu.edu.vn
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 2021 xem chi tiết tại đây
PHỤ LỤC KÈM THEO ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 2021 xem chi tiết tại đây

Quyết định số 1239 /QĐ – ĐHTM-HĐTS Điều chỉnh/bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại xem tại đây
Nội dung điều chỉnh, bổ sung Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 Trường Đại học Thương mại xem tại đây
, . : 60