Đào tạo Chính quy

Các thông báo về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021

Thứ tư - 04/08/2021 23:00
Các thông báo về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2021
Thông báo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy 2021 xem tại đây
Thông báo công nhận thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 xem tại đây 
Thông báo công nhận thí sinh ưu tiên xét tuyển kỳ tuyển sinh đại học chính quy 2021 xem tại đây
Thông báo công nhận thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 xem tại đây 
 
, . : 60