Danh mục các đề tài

Quyết định phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021

Thứ sáu - 07/08/2020 05:46
Nhà trường có quyết định số 822/QĐ-ĐHTM ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc phê duyệt các đề tài NCKH cấp Trường năm học 2020 - 2021.

Quyết định số 822: Tải tại đây
, . : 60