Công đoàn

Công đoàn trường Đại học Thương mại tổ chức tập huấn Điều lệ công đoàn Việt Nam cho viên chức mới tuyển dụng

Thứ sáu - 24/03/2017 05:03
08h00 ngày 22/03/2017, tại Phòng họp số 1 trường Đại học Thương mại ban Tuyên huấn Công đoàn đã tổ chức buổi tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho viên chức mới tuyển dụng.
Công đoàn trường Đại học Thương mại tổ chức tập huấn Điều lệ công đoàn Việt Nam cho viên chức mới tuyển dụng
Chi tiết tại đây 
, . : 60