Công đoàn
Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học” của Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học” của Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

  •   10/08/2022 03:10:29 AM
  •   Đã xem: 275

Hưởng ứng Kế hoạch số 97/KH-CĐ ngày 10/11/2021 của Công đoàn trường ĐHTM về triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công đoàn với phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học”, tổ Công đoàn Khoa Kinh tế & Kinh doanh quốc tế đã đăng ký nội dung.

TỌA ĐÀM CÔNG ĐOÀN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng/khai thác hiệu quả các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong giảng dạy

TỌA ĐÀM CÔNG ĐOÀN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng/khai thác hiệu quả các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trong giảng dạy

  •   10/08/2022 03:08:32 AM
  •   Đã xem: 246

Hưởng ứng và thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Công đoàn với phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học” do Công đoàn trường Đại học Thương mại phát động và tổ chức năm học 2021- 2022, công đoàn khoa Lý luận chính trị đã phát động phong trào đến tất cả các công đoàn viên trong khoa. Sau một thời gian phong trào thi đua được phát động và thực hiện, công đoàn khoa đã nhận được 24 bài viết của 24/24 công đoàn viên trong khoa.

Công đoàn Phòng Tổ chức nhân với phong trào “Sắp xếp phòng làm việc sạch, đẹp, khoa học”

Công đoàn Phòng Tổ chức nhân với phong trào “Sắp xếp phòng làm việc sạch, đẹp, khoa học”

  •   09/08/2022 08:50:49 AM
  •   Đã xem: 90

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Công đoàn với phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học” do Công đoàn Trường Đại học Thương mại phát động, từ đầu năm học 2021-2022, công đoàn Phòng Tổ chức nhân sự đã nhiệt liệt hưởng ứng và xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Sắp xếp phòng làm việc Xanh - Sạch - Đẹp - Khoa học”.

Công đoàn Phòng Kế hoạch tài chính hưởng ứng phong trào “Phòng làm việc sạch, đẹp, khoa học”.

Công đoàn Phòng Kế hoạch tài chính hưởng ứng phong trào “Phòng làm việc sạch, đẹp, khoa học”.

  •   09/08/2022 08:47:33 AM
  •   Đã xem: 75

Năm học 2021-2022, Công đoàn Phòng Kế hoạch tài chính đã phối hợp cùng chính quyền phát động phong trào: “Sắp xếp phòng làm việc sạch, đẹp, khoa học”. Đây là một trong những nội dung thi đua “Công đoàn với phong trào lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học” đã được Công đoàn Trường Đại học Thương mại phát động tới các Công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn trường.

, . : 60