Công đoàn
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA “CÔNG ĐOÀN VỚI PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO,  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA “CÔNG ĐOÀN VỚI PHONG TRÀO LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” NĂM HỌC 2021-2022

  •   10/11/2021 09:33:12 PM
  •   Đã xem: 90

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-CĐN, ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động và công đoàn giáo dục các cấp năm 2021Thực hiện Kế hoạch số 77/KH-CĐ ngày 06/10/2021 của Công đoàn Trường Đại học Thương mại về Kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2021-2022; Được sự đồng ý của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn trường Đại học Thương mại phối hợp cùng Chính quyền tổ chức phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, cán bộ, nhà giáo, người lao động toàn Trường như sau:

Thông báo số 1215/TB-ĐHTM  V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo số 1215/TB-ĐHTM V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

  •   06/11/2021 07:52:51 AM
  •   Đã xem: 211

- Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
- Thực hiện Công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn Thành phố;
- Căn cứ vào Kế hoạch học tập và làm việc của Trường Đại học Thương mại.

Đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao hoa và cờ cho BTV Công đoàn Trường

Hội nghị viên chức năm học 2021-2022

  •   18/10/2021 04:49:20 AM
  •   Đã xem: 126

Sáng ngày 18/10/2021, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2021-2022.

CBGV trường Đại học Thương mại tham gia chương trình " MÁY TÍNH CHO EM"

CBGV trường Đại học Thương mại tham gia chương trình " MÁY TÍNH CHO EM"

  •   24/09/2021 04:57:04 AM
  •   Đã xem: 177

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động tổ chức dạy học trong những ngày đầu tiên của năm học mới gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội. Nhiều tỉnh, thành phố phải tổ chức dạy học trực tuyến, song do hệ thống đường truyền internet hạn chế dung lượng, phần mềm dạy học hoạt động chưa tốt, nhiều học sinh thiếu trang thiết bị học tập, sự hỗ trợ của gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên việc dạy và học ở nhiều nơi chưa hiệu quả.

, . : 60