Chương trình Đào tạo

Trường Đại học Thương mại mở ngành đào tạo Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ

Thứ năm - 29/03/2018 21:45
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, sở hữu đội ngũ nhân lực trình độ cao, có kiến thức, có kĩ năng và động cơ đúng đắn ngày càng được coi trọng và xác định là một lợi thế cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp và đất nước. Vẫn còn một khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng cung ứng về nhân lực ngành Quản trị nhân lực trình độ cao để có thể đáp ứng được yêu cầu của công cuộc phát triển đất nước nói chung và thành phố Hà nội nói riêng cho hiện tại và theo quy hoạch.
Căn cứ vào tiềm lực về đội ngũ giảng viên và các điều kiện triển khai có hiệu quả về chương trình đào tạo, phương thức đào tạo, Trường Đại học Thương mại chính thức ban hành Quyết định số 138/QĐ-ĐHTM về việc mở ngành và ban hành chương trình đào tạo ngành Quản trị nhân lực trình độ thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ (có chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra kèm theo).
 Thông tin chi tiết xem tại đây 
, . : 60