Chương trình Đào tạo

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ rà soát đề cương học phần trình độ ĐH hệ CQ

Thứ sáu - 24/04/2020 01:00
Nhà trường đã có Thông báo số 273/TB-ĐHTM ngày 24/4/2020 về việc hoàn thiện bộ đề cương học phần thuộc các chương trình đào tạo trình độ ĐH hệ CQ.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60