Chương trình Đào tạo

Thông báo về kế hoạch xây dựng CTĐT trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

Thứ sáu - 05/03/2021 01:38
Thông báo số 203/TB-ĐHTM ngày 05/3/2021 về kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.
Thông tin chi tiết xem trong file đính kèm. 
/uploads/tmu/news/2021_03/thong-bao-xay-dung-ctdt-ths-ung-dung.pdf
 
, . : 60