Chương trình Đào tạo

Quyết định về việc điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ

Thứ năm - 23/11/2017 21:51
Nhà trường đã có Quyết định 808/QĐ-ĐHTM ngày 23/11/2017 về việc điều chỉnh chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành trình độ tiến sĩ theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
 
, . : 60