Chương trình Đào tạo

Quyết định về việc chuyển đổi ngành theo Danh mục GDĐT cấp IV

Thứ sáu - 24/11/2017 03:01
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 800/QĐ-ĐHTM ngày 21/11/2017 về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo Danh mục cấp IV theo Hướng dẫn tại Thông tư 24 và Thông tư 25 của Bộ GD&ĐT.
Thông tin chi tiết xem tại đây. 
, . : 60