Chương trình Đào tạo

Quyết định sửa đổi Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên ĐH chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý

Thứ sáu - 04/12/2020 04:25
Nhà trường ban hành Quyết định 1436/QĐ-ĐHTM ngày 4/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Quy định về yêu cầu chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy không thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý.
Thông tin chi tiết xem tại đây 
 
, . : 60