Chương trình Đào tạo

Quyết định mở ngành và chuyên ngành đào tạoLogistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học

Thứ sáu - 08/03/2019 01:45
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 229/QĐ-ĐHTM ngày 4/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc mở ngành và chuyên ngành đào tạoLogistic và quản lý chuỗi cung ứng trình độ đại học.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60