Chương trình Đào tạo

Quyết định điều chỉnh phân công học phần thuộc CTĐT các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ

Thứ hai - 06/11/2017 21:58
Nhà trường đã có Quyết định 723a/QĐ-ĐHTM ngày 19/10/2017 về việc điều chỉnh phân công học phần thuộc chương trình đào tạo các chuyên ngành trình độ Thạc sĩ theo hệ thống tín chỉ.
Thông tin chi tiết xem tại đây
, . : 60