Chương trình Đào tạo

Quyết định điều chỉnh phân công các học phần trình độ đại học, thạc sĩ

Thứ năm - 24/01/2019 03:36
Nhà trường ban hành Quyết định 119/QĐ-ĐHTM ngày 22/1/2019 về việc điều chỉnh phân công các học phần trình độ đại học, thạc sĩ.
Thông tin chi tiết xem tại link dưới đây.  
Quyết định /uploads/tmu/news/qd-119-vv-dieu-chinh-phan-cong-cac-ht-dh-ths_1.pdf
Phân công ĐH CQ /uploads/tmu/news/phan-cong-cac-hp-dh-8.1.2019.xlsx
Phân công CT Ths /uploads/tmu/news/phan-cong-giang-hp-ths-9.1.2019.xls
 
, . : 60