Chương trình Đào tạo

Quyết định điều chỉnh học phần trong CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học

Thứ năm - 24/01/2019 03:26
Nhà trường đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-ĐHTM về việc điều chỉnh học phần trong CTĐT các chuyên ngành trình độ đại học.
Thông tin chi tiết xem tại đây

 
, . : 60